KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

  I Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AJPOL Grzegorz Papierz z siedzibą Wesoła 10, 32-090 Słomniki, NIP: 6821518190, z którym możesz się skontaktować:

  II Inspektor Ochrony Danych nie dotyczy

  III. Cele i podstawy przetwarzania

  IV Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Dane osobowe, które przetwarzamy to: nazwa obejmująca imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres e-mail, numer telefonu, dane służbowe, numery rachunków bankowych, podmioty których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.

  V Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora oraz pracownicy i podwykonawcy Administratora.

  VI Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail Administratora.

  IX Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

  X Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie będzie wiązać się z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz brakiem możliwości nawiązania i wykonania współpracy.

  XI Informacja o źródle danych 

Dane uzyskaliśmy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jak również w inny sposób, w tym pozyskane z publicznych rejestrów. 

XII. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności w każdym czasie. Zmieniona Polityka prywatności zostanie opublikowana w naszym serwisie www.