fundusze

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.2 ” Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”,
Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”
Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii produkcji piast krążnika zaciskanych typu RL”
Wartość projektu: 1 249 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 515212,50 PLN

Celem ogólnym projektu jest wzrost konkurencyjności PPHU „AJPOL” na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji piast krążnika zaciskanych typu RL.

Planowane efekty to wprowadzenie na rynek 6 znacząco udoskonalonych produktów stanowiących jedną rodzinę produktową - piasty krążnika zaciskane typu RL, rozbudowa parku maszynowego, wdrożenie niepatentowanej wiedzy technologicznej w formie projektu racjonalizatorskiego, poszerzenie rynków zbytu o rynki wschodnie.